Page 1 - Junction-reglsæt 2019
P. 1

Dette er reglerne, som anvendes til den Københavnske liverollespilskampagne kaldet Vampire Junction. For
      at deltage i spillet er det et krav, at man skal have læst og forstået reglerne, samt have lavet en karakter ud
      fra disse regler. Vampire Junction har rollespillet i hovedsædet, men det er stadig vigtigt at følge reglerne,
      så vi alle spiller på lige vilkår.


      Ordensregler
      Da vi til Vampire Junction har et intenst og til tider hårdt spil med fysisk kontakt, og da det er tilladt at
      indtage alkohol under spillet, bedes du læse disse punkter og være indforstået med dem:

      Alle er med til Vampire Junction på eget ansvar. Dette inkluderer også mængden af alkohol, som indtages,
      og i hvilken grad man ønsker at involvere sig i de mere dramatiske og fysiske dele af spillet.

      Hvis man som spiller ikke ønsker fysisk konfrontation til en spilgang af fysiske og/eller psykiske årsager, kan
      man blive "hvidbåndsspiller". Som hvidbåndsspiller har du et bredt og tydeligt hvidt bånd/stykke stof om
      armen, så alle uden tvivl kan se, at du ikke ønsker en fysisk konfrontation. Ingame fysisk konfrontation
      tages i stedet inde i et lukket lokale, hvor "kampen" så aftales.

      Vi, som arrangører, ser ned på og slår hårdt ned på overlagt vold, chikane og brud på den danske
      lovgivning.
      Da vi i spil har let fysisk kontakt, fx i forbindelse med en stuntkamp, kan uheld ske, men vi opfordrer alle til
      at være forsigtige og ikke kaste sig ud i en fysisk situation, som ikke kan kontrolleres (fx pga. alkoholindtag).
      Pas på hinanden og respekter hinandens grænser.

      Vi, som arrangører, vil altid være behjælpelige hvis nogen kommer til skade eller bliver utrygge.

      Det er vigtigt at huske på, at vi alle er voksne mennesker, der bør kunne tale sammen om tingene.
      Kommunikation er en del af enhver konfliktløsning, og vi opfordrer alle til at snakke sammen, hvis et
      problem opstår. Dette gælder både mens spilgangen foregår og uden for spil.

      Skulle man være utilfreds med en anden spillers opførsel, eller føler man sig skræmt og usikker omkring
      dennes rigtige, offgame hensigter, er det vigtigt at afklare og løse en eventuel angst- eller konfliktsituation
      med det samme. Enten ved selv at snakke med vedkommende, eller ved at kontakte en af arrangørerne
      personligt eller på vores mail. Vi vil altid tage sådanne henvendelser alvorligt og lytte til flere sider af sagen.
      Husk at tage kritik af dit spil/din opførsel fra en anden spiller alvorligt - det sker at vi træder hinanden
      utilsigtet over tæerne, og ingen bør føle sig truffet.

      Til sidst skal det siges, at vi regner Vampire Junction for et socialt fællesskab, som kun kan fungere på
      venskabelige vilkår, og håber at alle spillere gør det samme. Vi kan være uenige og skændes, men i sidste
      ende finde en løsning og bevæge os videre.
   1   2   3   4   5   6