Page 11 - Junction-reglsæt 2019
P. 11

Tremere
      Som den mest magtfulde klan i moderne tider, er klan Tremere både frygtet og hadet, men også
      respekteret. Deres strenge hierarki, mystiske natur og magiske kræfter har gjort, at de andre klaner er
      mistænksomme og tilbageholdende over for dem.

      Klandiscipliner: Auspex, Dominate og Thaumaturgy
      Klansvaghed: Alle nye Tremeres er blodbundet til klanens ældre og for evigt bundet til det meget strenge
      hierarki. Hvis en ældre Tremere siger det, så gør man det, altid.

      Ventrue
      Som den stolteste klan af vampyrer går klan Ventrue meget op i magt og lederskab. De har længe dyrket
      traditioner og adelighed og ser sig selv som retmæssige regenter af alle vampyrer. De støtter struktur,
      traditioner og Camarillaen, og har stor indflydelse i magtens korridorer.

      Klandiscipliner: Dominate, Fortitude og Presence.
      Klansvaghed: Disse vampyrer har en så raffineret smag, at de kun kan drikke én bestemt slags blod. Hvilken
      slags, det drejer sig om, varierer fra vampyr til vampyr. Alle andre former for blod, på nær Vitae, vil straks
      blive kastet op igen.

      Klanløse
      Nogle unge vampyrer har så svag en forbindelse til deres slægt, at de ikke på nogen måde udviser deres
      skabers klans karakteristika. Disse vampyrer kaldes Klanløse og er i reglen udstødte af deres skabers klan,
      hvis de da overhovedet kender den. Mange er så svage i blodet, at de ikke selv kan lave nye vampyrer, og
      nogle er endda ude af stand til at skabe Ghouls. Disse Klanløse vampyrer bliver ofte set på med mistro, da
      de ikke umiddelbart kan puttes i en kasse som Toreador eller Ventrue. Nogle gange har disse Klanløse
      karaktertræk, som vidner om den klan, de nedstammer fra, men de har ikke samme klansvagheder, som
      vampyrer med kraftigere blod i årerne. For eksempel kan en Klanløs, hvis skaber var Nosferatu have lidt løs
      hud i ansigtet; nok til det ikke er kønt, men absolut ikke umenneskeligt grimt. Eller en Klanløs efterkommer
      af Ventrue-vampyrer kan foretrække akademikerblod, men snildt kunne finde på at snuppe sig en
      håndværker, hvis der ikke lige er andet i nærheden.

      Andre Klanløse bærer slet intet spor af deres oprindelse, ikke engang hvad angår de ”medfødte” evner. De
      instinktivt lærte discipliner har således ingen sammenhæng med deres slægtskab.

      Umiddelbart findes der to former for Klanløse vampyrer: De sande Klanløse, hvis blod er tyndere end
      højere generationers vampyrblod, og de stakkels få Klanløse, som ikke kender deres skaber og derfor ikke
      ved, hvilken klan de tilhører.

      Vælger du at spille den sidstnævnte slags, laver du din karakter som normalt, med klan og det hele, men
      kender ikke din klan ”in-game”. Vælger du derimod at spille den ægte Klanløse, sker der nogle ting rent
      regelteknisk: For det første skal din generation være fjortende eller femtende generation – der findes ikke
      dårligere generation end femtende generation, da det er de færreste fjortende generations vampyrer, hvis
      blod er stærkt nok til at skabe en ny vampyr, og ingen af deres få børn kan dette. Det næste er, at du ingen
      klandiscipliner har. Dette betyder, at du betaler en lidt højere pris for alle discipliner. Til gengæld er du stort
      set ikke begrænset i dit valg af discipliner ved karakterskabelse, alle discipliner du køber skal dog godkendes
      af en arrangør. Efter karakterskabelse skal din rolle, ligesom alle andre roller, have en læremester til at
      undervise dig, hvis du vil lære nye discipliner eller nye niveauer af allerede kendte discipliner.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16