Page 12 - Junction-reglsæt 2019
P. 12

Ghoul
      En Ghoul er et menneske, som har drukket Vitae. Dette giver mennesket visse ”vampyrevner” såsom
      discipliner, evigt liv og evnen til at regenerere selv store skader på få sekunder.

      Der er også andre bivirkninger: Man bliver enormt afhængig af blodet på flere planer. Hvis en Ghoul løber
      tør for vitae, mister vedkommende alle de fordele, det giver, herunder disciplinerne og det forlængede liv.
      Således vil en Ghoul på hundrede år ældes på stedet og muligvis ligefrem dø. Derudover medfølger den
      afhængighed, der hører til ethvert narkotikum. I dette tilfælde kan det sammenlignes med et menneskes
      afhængighed af mad.

      Sidst men ikke mindst er der blodbåndet: Når man drikker af en vampyr, bliver man bundet til denne, og
      efter tredje gang at have drukket fra den samme vampyr, får man følelser for denne, der langt overstiger
      kærlighed. For mere om dette, se afsnittet om blod og blodbånd. Den vampyr som fodrer en Ghoul kaldes
      vedkommendes Domitor.

      Da en Ghoul ikke er død – eller udød, om man vil – lider den ikke af en vampyrs svagheder. Eksempelvis kan
      den uden problemer færdes i sollys, hvilket gør Ghouls ganske brugbare for vampyrer, der skal have nogen
      til at passe butikken i dagtimerne.
      Vælger man at spille en Ghoul, er reglerne lidt anderledes end for vampyrer.

      Man kan spille tre forskellige typer Ghoul:      Ghoul med Domitor i spil: Dette vil sige, at man er blodbundet og tjener en vampyr, som spilles af en
      anden spiller. Under karakterskabelsen kan en Ghoul kun købe sin Domitors discipliner.

      Ghoul med fiktiv Domitor: Man er blodbundet og tjener en vampyr, som aldrig dukker op til den faste
      spilgang, men styres af arrangørerne. Hvis man har en fiktiv Domitor, kan man kun købe dennes
      klandiscipliner ved karakterskabelse.

      Fri Ghoul: Som fri Ghoul er man ikke blodbundet til en Domitor. Man overlever ved kun at drikke én gang
      fra hver vampyr (eller dræbe de vampyrer, man drikker fra flere gange), så man aldrig bliver bundet højere
      end niveau ét til nogen. Nogle frie Ghouls dræber ligefrem alle de vampyrer, de drikker af. Dette gør dem til
      jaget vildt blandt vampyrer, så det er naturligvis en hemmelighed, at man er en ”bortløben slave”.
      Camarillaen betragter, i bedste fald, en fri Ghoul som et omvandrende brud på Maskeraden, som ingen er
      ansvarlig for, i værste fald som en vampyrjæger uden gode intentioner. Det er derfor noget, man skal
      forsøge at skjule ved for eksempel at lyve om, at man har en domitor, ”som bare ikke lige er her i aften”, og
      håbe, at det ikke bliver undersøgt nærmere. En fri Ghoul kan købe sine discipliner frit ved karakterskabelse.

      En Ghoul kan kun lære første niveau af discipliner, og de betaler anderledes for det niveau, de kan lære.
      Læs mere om det i afsnittet nedenunder.

      Blod

      Blod er en vigtig faktor i alle gode vampyrhistorier. I dette regelsæt har vi valgt at måle blod efter samme
      system som vores ophav Vampire: the Masquerade. Dette betyder, at vi regner blod ud i enheder kaldet
      blodpoint, som svarer til ca. en halv liter blod. Der findes fire kategorier af blodpoint: menneskeblod,
      dyreblod, Ghoulblod og Vitae. Disse har nogle forskellige og nogle sammenfaldende egenskaber, som
      beskrives nedenfor.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17