Page 13 - Junction-reglsæt 2019
P. 13

Menneskeblod
      Et voksent menneske indeholder som udgangspunkt ti blodpoint, og det samme gør sig gældende for
      Ghouls. Menneskeblod har ingen overnaturlige egenskaber i sig selv, men vampyrer kan drikke blodet fra
      mennesker og derved konvertere det til Vitae. Raten for dette er én til én. Drikker en vampyr derfor tre
      blodpoint fra et menneske, får vedkommende tre point Vitae , mens mennesket mister tre
      menneskeblodpoint.

      Når mennesker mister blod, kan det have konsekvenser for deres helbred. De fleste kan tåle at give en halv
      liter til en blodbank. Nogle vil dog allerede her føle sig lidt svækkede, mens de færreste af os kan klare at få
      taget tre til fire liter blod i en mørk gyde en kold vinternat.

      Nedenfor er lidt retningslinjer for, hvordan blodtab påvirker et menneske:
      Ansvarlige blodsugere: Det er naturligvis vigtigt, at vampyrkarakterer, der skal forestille at have drukket
      blod fra mennesker før, er nogenlunde bevidste omkring konsekvensen ved at tage mere end et par
      blodpoint og ikke bare dræber til højre og venstre, fordi de ikke ved bedre.

      Har mistet ét til to blodpoint: Let svimmelhed. Mennesket bliver lettere træt og har svært ved at
      koncentrere sig.

      Har mistet tre til fire blodpoint: Svækket. En person der har mistet denne mængde blod vil være fysisk
      svækket. Sænket immunforsvar, næsten ingen energi og kraftigt nedsatte sanser.

      Har mistet fem til syv blodpoint: Dødeligt syg. Med et så kraftigt blodtab er menneskets
      overlevelseschancer minimale. Hospitalsindlæggelse og blodtransfusion er nødvendigt inden for få timer.
      Der er store chancer for varige organ- og hjerneskader, og mennesket vil dårligt være ved bevidsthed før
      efter et længere helbredelsesforløb.
      Har mistet otte til ni blodpoint: Døende. Mennesket har ikke mange minutter tilbage at leve i og befinder
      sig i en sløv, drømmelignende tilstand ude af stand til at sanse verden omkring sig eller sin situation.

      Har mistet ti blodpoint: Øjeblikkelig død. Et menneske på dette stadie er uigenkaldeligt død. Det er kun
      mennesker, der er blevet drænet for alt deres blod, der kan forvandles til vampyrer via Omfavnelsen, se
      nedenfor.

      Dyreblod

      Blodet fra dyr indeholder mindre af den livskraft, som vampyrer omdanner til vVitae, og dyreblod kan
      således ikke direkte omsættes til standardmængden af en halv liter pr. blodpoint.

      Således indeholder dyr som bjørne og løver cirka fem blodpoint, mens heste, svin og køer indeholder tre til
      fire blodpoint. Store hunde og ulve indeholder to, og katte og små hunde indeholder ét blodpoint.

      Rotter, fugle og andre små dyr har så lidt blod, at der går to til fire dyr på ét blodpoint.

      Ghoulblod
      Ghouls er stadig mennesker og indeholder 10 almindelige blodpoint, som vampyrer kan drikke, men
      derudover skiller de sig ud fra de andre tre kategorier på mange måder. Den største forskel er, at en Ghouls
      blodpoint ikke er blod i sin egentlige forstand. Ghouls får deres blodpoint ved at drikke Vitae som
      beskrevet i afsnittet om Ghouls. Herefter optager Ghoulen den kraft, vampyrens blod indeholder, i sin egen
      krop.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18