Page 15 - Junction-reglsæt 2019
P. 15

Skabe en vampyr (Omfavnelsen)
      Hvis en vampyr giver sit blod til et menneske, der umiddelbart før er drænet for alle sine blodpoint, bliver
      mennesket forvandlet til en vampyr. Denne proces kaldes Omfavnelsen. Selve forvandlingen kan tage
      mellem et par timer og op til flere nætter. Hvis mennesket, eller spilleren bag karakteren, ikke er villig til at
      overleve dette, dør offeret i stedet. Det samme gælder, hvis en vampyr af femtende generation forsøger at
      udføre en omfavnelse.

      Den nye vampyr vil være af samme klan som sin skaber, en generation højere og renset for alle tidligere
      blodbånd. En nyskabt vampyr skal have sin karakter genskabt og godkendt af arrangørerne.

      Det er i øvrigt god skik at sikre sig, at spilleren, man vil omfavne, er indforstået med dette, da det er en
      meget gennemgribende ændring af karakteren, som man teknisk set slår ihjel. Hvis man har planlagt
      omfavnelsen inden spil, så indsend karakteren til arrangøren inden deadline før spilgangen, så den kan nå
      at blive godkendt, så du kan gå direkte over og spille din vampyrkarakter. Ellers må du lave den nye
      vampyrkarakter efter spil, og undvære et karakterskema og muligheden for at bruge discipliner resten af
      spilgangen, hvor du blev omfavnet, da karakterskemaet først skal godkendes inden brug. Det er ikke alle,
      som overlever overgangen fra menneske/Ghoul til at blive vampyr. Det er op til spilleren selv, om de ønsker
      at overleve omfavnelsen.


      Blodbånd
      Vitaes stærkeste og mest skræmmende egenskaber er evnen til at trælbinde og forføre stort set alle
      væsner, levende som døde, mennesker som dyr.

      Et blodbånd er den stærkeste følelsesmæssige magt, der findes. Ingen discipliner kommer op på siden af
      dette.

      Den mest almindelige brug af blodbåndet er at binde mennesker og lave dem til Ghouls, men vampyrer kan
      også binde hinanden på samme måde. Et blodbånd bliver ikke stærkere eller svagere i takt med skaberens
      generation, så en vampyr af trettende generation kan lave lige så underdanige tjenere som en af tiende
      generation. Den store undtagelse her er vampyrer af femtende generation, idet deres blod er for tyndt til
      overhovedet at danne et blodbånd.

      Et blodbånd etableres ved at indtage Vitae tre gange fra den samme vampyr over tre nætter, dog ikke
      nødvendigvis i træk. Mængden af blod, der gives, skal svare til en mundfuld svarende til et blodpoint. Hvis
      modtageren er et menneske, som derfor bliver til en Ghoul, bør vampyren forsyne sin nye slave med
      mindst ét point Vitae. Det er kendt, at vampyrer i København har forsøgt at skabe et blodbånd hos andre
      vampyrer, uden af disse var klar over forsøget. Dette er dog meget svært, om end ikke umuligt. Fra
      tidspunktet blodet forlader vampyrens krop, skal dette indtages af offeret inden for få minutter (se afsnit
      om Vitae). Når offeret drikker blodet, eller dét, som blodet er i, skal offeret informeres med det samme, at
      det smager af Vitae. Spilleren skal ud fra en betragtning om, hvor meget blod, de har i kroppen på det
      givende tidspunkt, tage en beslutning om, om de kan modstå at drikke blodet, eller om de med det samme
      spytter det ud. Hvis spilleren først drikker blodet efter flere minutter, skal de informeres om, at det smager
      ligesom blod, men det smager ikke som Vitae mere.

      Hvem holder styr på det?
      Det korte svar er: ”Det gør du”. Det er altid spillerens opgave selv at holde styr på, hvem man er
      blodbundet til.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20