Page 6 - Junction-reglsæt 2019
P. 6

Lav gerne din karakter selv, men husk at sende den til en arrangør for at få den godkendt inden spilstart.
      Send den i så god tid, at en arrangør har tid til at læse materialet, og du har tid til at lave noget om. Skriv
      også, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil vende en god ide.

      Når du som spiller til Vampire Junction skal lave en ny karakter, starter du med 35 xp, som du kan bruge til
      at købe forskellige evner med. Når dette er gjort, skal karakterskemaet sendes til godkendelse hos en
      arrangør.

      Man får derefter ét xp per måned – også selv om man ikke kommer til en spilgang – som man kan bruge
      efter lyst og behov. Man opfordres i høj grad til også at indsende en baggrundshistorie på mellem en halv
      og to sider, der opridser nogle af karakterens tidligere oplevelser, kontakter, personlighedstræk, osv. Denne
      skal ligeledes sendes til arrangørerne, så de har mulighed for at kende din karakter og skabe målrettede
      plots. Tænk på, at din karakter skal skabes, så den ikke bliver kedelig at spille.

      Derefter vælger du, hvad du vil spille:

      Ghoul med domitor i spil: 1 xp
      Ghoul med fiktiv domitor: 2 xp
      Fri Ghoul: 3 xp
      Femtende generations vampyr (klanløs): 1 xp
      Fjortende generations vampyr (klanløs): 2 xp
      Trettende generations vampyr: 4 xp
      Tolvte generations vampyr: 6 xp
      Elvte generations vampyr: 8 xp
      Tiende generations vampyr: 10 xp


      Alle klaner har tre klandiscipliner og kan kun starte spil med disse, med mindre andet aftales med en
      arrangør. Klanløse (også kaldet caitiff) har som navnet siger ingen klan og derfor heller ikke klandiscipliner,
      men kan vælge frit blandt discipliner, efter aftale med en arrangør. Klandiscipliner koster 3 xp for første
      niveau, 6 xp for andet niveau og 9 xp for tredje niveau. Man skal købe niveau 1, før man kan købe niveau 2,
      så altså koster det 9 xp at starte på niveau 2. Ikke-klandiscipliner koster 4 xp, 7 xp og 10 xp, og købes på
      samme måde som dine klandiscipliner.

      Klanløse og Ghouls betaler ikke-klandisciplin-pris for alle discipliner.
      Egenskaber og baggrund for din karakter koster 1 xp, 2 xp, 3 xp, 4 xp og 5 xp. De købes på samme måde
      som discipliner, altså skal man ligeledes have niveau 2, før man kan få niveau 3, og det koster eksempelvis 6
      xp at starte på niveau 3.

      Alle karakterer starter på viljestyrke niveau 3. For at købe næste niveau koster det dit nuværende niveau
      plus en, dvs. at gå fra viljestyrke 3 til 6 koster 15 xp. Viljestyrke kan købes 7 gange, til niveau 10.

      Sporbarhed

      Et gennemgående princip i disse regler er, at man til enhver tid skal kunne regne sig frem til, hvad en given
      karakter har kostet og hvor mange xp spilleren har tilbage.

      Det betyder, at priser for evner, discipliner, generation m.m. skal være det samme hele vejen igennem, og
      at ingen får noget uden at betale xp for det. Eksempelvis får man ikke gratis discipliner eller
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11