Page 7 - Junction-reglsæt 2019
P. 7

generationsforbedring ved at begå Diablerie, men man får muligheden for at købe sig til det, hvis man har
      tilstrækkeligt med xp.

      Grundet sporbarhedsprincippet er det vigtigste felt på dit karakterskema stedet, hvor der står, hvornår din
      karakter første gang var i spil – så husk at notere dette! Skriv det eventuelt også ned andre steder, så du vil
      kunne genskabe dit skema med samme mængde xp, hvis du kommer til at smide det oprindelige væk.


      Karaktertyper
      Vampire Junction er en kampagne for unge vampyrer i København, der er styret af Camarillaen med plads
      til både anarchs og camarilla. Derfor spilles der primært med karakterer inden for de syv Camarilla-klaner:
      Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere og Ventrue, samt som Ghoul og Klanløs. Efter
      aftale med en arrangør kan der dog gives tilladelse til, at der spilles en karakter fra en af de andre klaner.
      Enhver, som ønsker at lave en ny karakter, skal som udgangspunkt have godkendt sin idé til karakter og
      klan af en arrangør, før karakteren kan bringes i spil. Dette er for at undgå, at en klan bliver for
      dominerende og skaber for stor ubalance i spillet.

      Da kampagnen koncentrerer sig om unge vampyrer, foretrækkes det, at man spiller en karakter, der højst
      har været vampyr eller Ghoul i ti år. Der kan dog tillades en højere alder, hvis det er nødvendigt for
      karakterens historie, men dette skal særligt godkendes.

      Der bliver lagt stor vægt på, at unge vampyrer ikke ved meget om vampyrmiljøet og det overnaturlige
      generelt, og vi ser gerne, at der spilles på denne mangel på viden. Det betyder også, at du som spiller skal
      huske på, at du ikke ved alt dét, du har læst i regelbøgerne. Du skal også huske på, at alt dét, du får fortalt,
      ikke nødvendigvis er rigtigt, men hvis budskabet bliver formidlet på en troværdig måde, bør du spille
      derefter.

      Karakterskift
      "Spil din karakter til den dør"

      Hvis man ønsker at skifte karakter, skal man være opmærksom på, at dette normalt kun sker, hvis ens
      hidtidige karakter dør eller går i torpor, eller hvis arrangørerne samtykker i, at ens karakter ophøjes fra
      neonate til ancilla. Hvis din karakter ophøjes til ancilla, og du skaber en ny karakter, får din nye karakter 12
      xp ekstra til at starte med, altså 47 xp.
      Det vil sige, at hvis man ønsker at skifte karakter, skal man tage kontakt til arrangørerne og forklare
      baggrunden for ens ønske. Hvis det så bliver godkendt, skal den nye karakter sendes ind til godkendelse.

      Dette gælder også, hvis man vil spille en éngangskarakter eller en anden form for midlertidig rolle, med
      mindre andet er aftalt med arrangøren

      Hvis du efter aftale med en arrangør spiller en midlertidig karakter, hvis du for eksempel ønsker at afprøve
      en karakter ide, men ikke er sikker på, det er det rigtige for dig, sættes dine xp på din normale karakter på
      pause. Denne information skal noteres på dit karakterskema, og der skal sendes en email til
      arrangoer.junction@gmail.com

      Karaktertypeskift
      Der er nogle, der oplever, at de i løbet af deres spil kommer til at skifte karaktertype, oftest fordi en Ghoul
      bliver til en vampyr.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12