Page 9 - Junction-reglsæt 2019
P. 9

Gangrel
      Denne klan er i kontakt med deres indre bæst og naturen, og er ofte vildere end andre vampyrer. De søger
      tit ensomheden og nomadelivet i de dybe skove, men har i København søgt sammen i grupper eller flokke.
      De bifalder styrke og den enkeltes evne til at acceptere sin egen vildskab.

      Klandiscipliner: Animalism, Fortitude og Protean.
      Klansvaghed: Denne klan er i højere grad i kontakt med Bæstet, og hver Gangrel har to forskellige dyr, som
      påvirker ham/hende mest: Et rovdyr og et byttedyr. Når en Gangrel går i Frenzy, tager et af disse dyr over,
      og bagefter efterlader de sig deres spor i form af et permanent træk fra det relevante dyr: En hale, et horn,
      et stykke pels.

      Som Gangrel starter man spil med minimum ét af disse fysiske dyriske træk og kan få flere efterhånden,
      hvis man går i Frenzy til spilgangene. Disse træk giver aldrig nogen regelteknisk fordel.

      Giovanni
      Klan Giovanni er både en klan og en familie. De omfavner udelukkende nye vampyrer inden for deres
      dødelige familie og er desuden stærkt fokuseret på penge og magt.

      Klandiscipliner: Dominate, Necromancy og Potence.

      Klansvaghed: Klan Giovanni giver altid aggravated skade med deres bid, og kan ikke indgyde glæde og ro i
      deres offer, når de drikker blod. Det er sjældent, at deres offer overlever.


      Lasombra
      Klan Lasombra er fjenden, den mørke side af klan ventrues jernnæve, monstrene, der regerer i skyggerne.
      København har et antal Lasombra antitribu, som ønsker at være så langt væk fra deres Sabbat ophav som
      muligt, og bringe klanen ind i Camarillaens lys. Nogle af dem har dannet en blodlinje kaldet Skiathann.

      Klandiscipliner: Dominate, Obtenebration og Potence.

      Klansvaghed: Lasombra vampyrer kaster ingen refleksioner. De kan ikke ses i spejle, vandoverflader,
      reflekterende vinduer, polerede metaller, fotografier og sikkerhedskameraer mv. Dette omfatter også det
      tøj, de bærer og genstande, som bæres. På grund af deres forkærlighed for mørke, tager Lasombra et
      ekstra niveau skade fra sollys.

      Malkavian
      Klan Malkavian er en vampyrklan forbandet med sindssyge. Skønt de er gale og ofte virker impulsive, har de
      også igennem tiden været orakler og seere, og har en indsigt, som andre klaner sjældent kan håbe på at
      opnå. Derfor ser de fleste Malkavians på sig selv som værende særligt indsigtsfulde og begavede, skønt
      mange andre klaner ryster på hovedet og kalder dem gale.
      Klandiscipliner: Auspex, Dementation og Obfuscate.

      Klansvaghed: Alle Malkavians lider af en sindslidelse. Nogle tilskriver dette en forbandelse af blodet, mens
      andre sindslidende kalder det en særlig velsignelse eller indsigt.

      Kunsten ved at spille en sindssyg karakter er at undgå at blot spille ”tosset og fjollet”, men derimod at tage
      sindslidelserne alvorligt og gøre dem (i hvert fald nogenlunde) troværdige, uanset at de også i hvert fald ind
      imellem skal have tydelige konsekvenser for spillerens handlinger i spillet. Malkavians kan eksempelvis
      periodevist være ude af stand til at fungere socialt eller være til fare for sig selv eller andre, mens de på
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14